Okulistyka weterynaryjna

Certyfikat badania chorób dziedzicznych oczu psów. Mikrochirurgia. Operacje zaćmy

Przyjazna Przychodnia weterynaryjna

Weterynarz Kraków - Dębniki, Ruczaj.

Wieloletnie doświadczenie internistyczne i chirurgiczne

EKG, USG, RTG, Endoskopia

Leczenie komórkami macierzystymi i PRP


Od początku roku w Przychodni Weterynaryjnej Retina możliwe jest leczenie schorzeń ortopedycznych, przy użyciu innowacyjnych technik parachirurgicznych. Poniżej znaleźć można kilka cennych informacji na temat leczenia przy użyciu PRP i komórek macierzystych. Szczegółowych informacji możemy udzielić telefonicznie.

  Od paru lat w leczeniu urazów kostno-stawowych medycyna sięga po rozwiązania oparte na naturalnych mechanizmach organizmu . Metody takiego leczenia polegają na wyzwoleniu potencjałów naprawczych samego organizmu, bez użycia obciążających leków czy bolesnych zabiegów chirurgicznych. Dają one nadzieję na wyleczenie trudno gojących się urazów, zmian degeneracyjnych, przewlekłych zapaleń, czy złamań kości, przynosząc znaczącą poprawę jakości życia i redukcję bólu. Co ważne, każdy organizm posiada duży potencjał naprawczy, który wystarczy tylko odpowiednio pobudzić.

Osocze bogatopłytkowe (PRP ) i komórki macierzyste.

Najnowsze doniesienia i badania naukowe dotyczące zastosowania PRP czy komórek macierzystych w leczeniu chorób i urazów kostno-stawowych u zwierząt przynoszą bardzo obiecujące rezultaty. Już od kliku lat podobne terapie u tysięcy pacjentów prowadzone są w Stanach Zjednoczonych a od niedawna w Europie. Począwszy od maja bieżącego roku wprowadzamy możliwość leczenia przy pomocy PRP i komórek macierzystych w naszej przychodni.

Osocze bogatopłytkowe PRP (Platelet Rich Plasma) jest autologicznym koncentratem płytek krwi (trombocytów) w niewielkiej objętości osocza. Trombocyty są morfotycznym składnikiem krwi i biorą czynny udział w procesie krzepnięcia krwi. Uwalniają one także szereg czynników wzrostu odpowiedzialnych za proces gojenia. Zadaniem czynników wzrostu jest pobudzenie komórek do intensywnej migracji w miejsce uszkodzenia tkanek, ich namnażanie i różnicowanie, a także inicjacja proliferacji naczyń krwionośnych. Aktywność trombocytów pełni więc nieodzowną rolę w procesie naprawczym i leczeniu. Po szybkim uwolnieniu czynników wzrostu, płytki zawarte w PRP syntetyzują i wydzielają dodatkowe ich ilości przez kolejne 7 dni. Po tym czasie trombocyt obumiera, a funkcje stymulacji gojenia przejmują inne komórki macierzyste organizmu.

Materiał leczniczy uzyskuje się pobierając od pacjenta krew pełną, która po zmieszaniu w laboratorium z odpowiednim zestawem indukcyjnym stanowi źródło PRP.

Komórki macierzyste

Komórki macierzyste stanowią pierwotne źródło komórek budulcowych organizmu, które w miejscu podania niemal natychmiast rozpoczynają procesy regeneracyjne. Ich podstawową zaletą jest ich bardzo wysoki potencjał naprawczy.

Źródło mezenchymalnych komórek macierzystych stanowi tkanka tłuszczowa pacjenta, którą pobiera się śródoperacyjne i odpowiednio przygotowuje przed podaniem. Na tym etapie, trwającym około 2 tygodnie , z tkanki tłuszczowej zostają wyodrębnione komórki mezenchymalne, które po namnożeniu w laboratorium będą stanowiły źródło komórek macierzystych gotowych do użycia.

Mezenchymalne komórki macierzyste  (ang. Stem Cells) pobiera się w znieczuleniu ogólnym, ich źródło stanowi tkanka tłuszczowa. Tkankę pobiera się podczas zabiegu w narkozie. Po namnożeniu komórek macierzystych w specjalistycznym laboratorium konieczne jest kolejne znieczulenie ogólne do ich podania bezpośrednio do stawu, lub innego chorego miejsca.

Zastosowanie leczenia przy pomocy PRP i komórek macierzystych.

  • urazy ścięgien i wiązadeł

  • urazy mięśni szkieletowych

  • urazy stawów

  • schorzenia oraz zwyrodnienia stawów (OA) biodrowych, kolanowych, łokciowych

  • obumieranie tkanki chrzęstnej w stawach (osteochondrosis dissecans OCD)

  • złamania (brak zrostu po złamaniach, tzw. stawy rzekome).

  • stany zapalne kości

  • gojenie tkanek miękkich (przyspieszenie procesu gojenia)