Okulistyka weterynaryjna

Certyfikat badania chorób dziedzicznych oczu psów. Mikrochirurgia. Operacje zaćmy

Przyjazna Przychodnia weterynaryjna

Weterynarz Kraków - Dębniki, Ruczaj.

Wieloletnie doświadczenie internistyczne i chirurgiczne

EKG, USG, RTG, Endoskopia

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: Realizacji umowy o dofinansowania dla projektu MRPO.02.01.01-12-0405/12.

Kraków 2012-09-07

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W ramach realizacji umowy o dofinansowania MRPO.02.01.01-12-0405/12 projektu „Rozwój Przychodni Weterynaryjnej RETINA Paweł Stefanowicz poprzez zakup wyposażenia” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania 2.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw beneficjent: Przychodnia Weterynaryjna RETINA Paweł Stefanowicz, ul.Rolna 1, 30-318 Kraków poszukuje dostawców dla zakupów zgodnie z poniższym opisem.

Nazwa i adres zamawiającego:

Przychodnia Weterynaryjna RETINA Paweł Stefanowicz, ul.Rolna 1, 30-318 Kraków

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności.

Opis przedmiotu za mówienia:

W ramach realizacji projektu wnioskodawca planuje zakup:

1)

Fakoemulsyfikator typu American Optisurgical Horizon lub model analogiczny

O najważniejszych cechach i parametrach technicznych równoważnych lub lepszych:

- Przepływ 4 - 50 cc/min

- Podciśnienie 5 – 500 mmHg

- Moc ultradźwięków sterowana w zakresie 5 – 100 %

- Licznik czasu użycia ultradźwięków

- Możliwość ustawienia zestawu parametrów

- Refluks uruchamiany za pomocą sterownika nożnego

- możliwa ciągła praca ultradźwięków

- możliwa pulsacyjna praca ultradźwięków

- możliwa praca ultradźwięków typu „BURST”

- możliwość regulacji długości trwania impulsu “BURST”

- głowica ultradźwiękowa zawierająca kryształy

- częstotliwość pracy głowicy ultradźwiękowej 40 kHz

- możliwość irygacji, aspiracji, koagulacji, witrektomii, diatermii

- możliwość diatermii o częstotliwości pracy 2MHz, przy nominalnej mocy 13 Watt

- programowalna moc diatermii przez operatora w zakresie od 10 do 100% .

2)

System Zarządzania Jakością

O najważniejszych cechach i parametrach technicznych równoważnych lub lepszych:

- System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami międzynarodowej Normy ISO9001, którego zgodność z tą normą potwierdzi niezależna jednostka certyfikująca.

- Przyznanie certyfikatu jest wynikiem zakończonego sukcesem wdrażania Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001, który obejmuje wprowadzenie nowoczesnej metodologii zarządzania we wszystkich aspektach i funkcjach przedsiębiorstwa, wprowadzenia procesowego modelu działalności i filozofii zarządzania jakością, realizacji wymagań normy PN EN-ISO 9001:2001 w codziennej praktyce przedsiębiorstwa.

- Certyfikat będzie potwierdzony auditem niezależnej jednostki certyfikującej.

3)

aparat RTG typu Orange Model 1040HF lub model analogiczny -

O najważniejszych cechach i parametrach technicznych równoważnych lub lepszych:

- Regulacja kV w zakresie: 40kV~100kV (1kV skok)

- Skala mAs: 0.32mAs – 100mAs

- Max. moc wyjściowa: 2.4kW @80kV input AC200V/110V

- Odchylenia: kV: +/- 5%, mAs: +/- 10%

Lampa:

- Ogniskowa: 1.2mm

Gromadzenie ciepła przez anodę:

- 50 KHU (Toshiba D-125S)

- Rozproszenie ciepła: 250W(350HU/s)

- Max. moc lampy: 100kV/40mA

Generator HV:

Moc: 60kV/40mA,80kV/30 mA,100kV/20mA @200V input 60kV/40mA, 80kV/26mA, 100kV/20mA @100V input

4)

Zestaw radiografii cyfrowej analogiczny jak Fuji FCR Prima V lub model analogiczny -

O najważniejszych cechach i parametrach technicznych równoważnych lub lepszych:

- Waga skanera około 36kg

Skaner umożliwiający obróbkę kaset do zapisu cyfrowych obrazów rtg:

- 44 kaset/godzinę formatu 35x43 przy rozdzielczości 6 pikseli/mm

- 32 kasety/godzinę przy rozdz. 12 pikseli/mm.
- kaseta CR 35x43 cm

- kaseta CR 20x25 cm.

5)

Ultrasonograf przenośny taki jak USG SonoScape A6 lub model analogiczny -

O najważniejszych cechach i parametrach technicznych równoważnych lub lepszych:

- Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej,

- Obrazowanie harmoniczne THI,

- Cyfrowe funkcje processingu obrazu,

- graficzne menu wyboru głowicy oraz aplikacji,

- Obrazowanie B-mode oraz 2B i 4B,

- Obrazowanie M-mode,

- Kolorowy monitor LCD lub możliwość podłączenia takiego,

- Dwa aktywne porty głowic,

- ZOOM,

- Pętla CINE,

- Możliwość założenia indywidualnych ustawień zdefiniowanych przez użytkownika,

- regulacja wzmocnienia TGC,

- możliwość współpracy z pełną gamą szerokopasmowych głowic o częstotliwościach 2 - 12 MHz - liniowymi, konweksowymi, mikrokonweksowymi, endowaginalną, endorektalnymi (w tym dwupłaszczyzno-wą) i śródoperacyjną.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

Zakres zamówienia:

Zgodnie z powyższym opisem.

Oferta musi zawierać:

W ofercie należy przedstawić proponowany proponowaną cenę, zakres i zawartość dostawy w tym opis lub odwołaniem się do zewnętrznego opisu lub innych zewnętrznych materiałów istotnych dla realizacji zamówienia lub ich internetowej lokalizacji, przy czym oferent odpowiada za dostępność i aktualność tak wskazanych materiałów, a w razie ich niedostępności oferta może zostać uznana za niespełniającą potrzeb realizacji projektu bez informowania oferenta. Dopuszczone jest zaproponowanie modelu analogicznego o analogicznych cechach funkcjonalnych do modelu wskazanego w opisie powyżej.

Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny dla Beneficjenta. Oferta musi mieć formę pisemną, elektroniczną lub papierową.

Minimalny termin ważności oferty:

Ustala się, że minimalny czas ważności oferty to 14 dni od dnia następnego od ostatniego dnia terminu składania ofert.

Termin i sposób składania ofert:

Oferty można złożyć nie później niż dnia 2013-07-01. Zastrzega się możliwość skrócenia terminu zbierania ofert dotyczących danej pozycji do momentu otrzymania minimum 3 ofert z których można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przychodnia Weterynaryjna RETINA Paweł Stefanowicz, ul.Rolna 1, 30-318 Kraków lub mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Termin wykonania zamówienia:

Oferent zapewni dostawę i możliwość jej rozliczenia w terminie realizacji projektu to jest do 2013-12-31.

Kryteria wyboru oferty:

Wybór najlepszej oferty zostanie dokonany zgodnie z wymaganiami umowy o dofinansowania MRPO.02.01.01-12-0405/12 projektu „Rozwój Przychodni Weterynaryjnej RETINA Paweł Stefanowicz poprzez zakup wyposażenia”, której wzór, i zawarte w nim kryteria, jest dostępny w dokumentacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla działania 2.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na specyfikę merytoryczną przedmiotu dostawy to Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Oferentami.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana w formie pisemnego zamówienia złożonego wybranemu oferentowi.

Informacja o terminie i miejscu podpisania zamówienia/umowy:

Zamawiający złoży mailem zamówienie Oferentowi, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta.

Zainteresowanym oferentom udzielona zostanie informacja na ich żądanie.

Dodatkowe informacje:

W przypadku pytań związanych z zapytaniem ofertowym prosimy o kontakt z p. Pawłem Stefanowiczem

tel: +48 696789015

mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Z poważaniem
Paweł Stefanowicz